Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na kwiecień

SKRZYDLACI PRZYJACIELE – wzbogacenie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode); usystematyzowanie wiadomości na temat jajek – próby postawienia hipotez i pytań badawczych; gromadzenie skojarzeń na temat jajek (rodzaje jajek, co się z nich wykluwa); rozwijanie aktywności werbalnej i pomysłowości; zachęcenie do poznawania poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; nabywanie umiejętności wyciągania wniosków; rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „Ł, ł”.

CHCEMY BYĆ ZDROWI – wdrażanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów); zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia – uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, zwrócenie uwagi na znaczenie spacerów dla zdrowia; nabywanie umiejętności współdziałania w grupie oraz współdecydowania; rozwijanie twórczej wyobraźni ruchowej oraz wrażliwości muzycznej; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „J, j”.

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ – poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi; poznanie sposobów dbania o środowisko; rozwijanie wrażliwości ekologicznej, zwrócenie uwagi na znaczenie lasu w życiu człowieka i zwierząt (czyste powietrze, dary lasu, schronienie zwierząt); doskonalenie umiejętności grania na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz poczucia rytmu; nabywanie odporności emocjonalnej; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „F, f”.

W ŚWIECIE KSIĄŻEK – wzbogacenie i utrwalenie wiadomości na temat biblioteki, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje; przestrzeganie zasad korzystania z książek; tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci; wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi; ćwiczenie orientacji przestrzennej: określanie kierunków i położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby oraz w odniesieniu do innych obiektów; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „Ż, ż”.

 

WIERSZ
NAD KSIĄŻKĄ

W. Badalska

 

Gdy ktoś nad książką głowę schyli,

jest tu - i znika w jednej chwili.

Przebywa gdzieś daleko...

Może nieznaną płynie rzeką?

Może świat cały zwiedza właśnie?

Może jest najdzielniejszym z ludzi?

Może ze smokiem walczy w baśni?

Może królewnę śpiącą budzi...

 

Książka radości daje tyle,

w wielki nieznany świat wprowadza.

Gdy ktoś nad książką się pochyli...

Cisza! Nie trzeba mu przeszkadzać.

 

 

PIOSENKA

MOL KSIĄŻKOWY

CD „Elementarz piosenki” cz. 1

 

Jestem mały stworek, mam pomysłów worek.

Mieszkam w biblioteczce na półeczce.

Lubię te książeczki z mojej biblioteczki,

Więc mam przygód wiele w piątki i w niedziele.

 

Razem z Fiki Miki płynę do Afryki.

Wróbel Elemelek dał mi kartofelek.

Chociaż jestem molem, książek ci nie zjadam

Za to bardzo pięknie opowiadam.