Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na luty

W KRAINIE ŚNIEGU I LODU – zapoznanie z krajobrazem polarnym, warunkami życia ludzi tam zamieszkujących, ich zwyczajami oraz zwierzętami; zachęcenie do poznawania poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; nabywanie umiejętności wyciągania wniosków; wdrażanie do prawidłowego budowania zdań w czasie przeszłym, zachęcenie do używania spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „B, b”.

KOTY DOMOWE I DZIKO ŻYJĄCE – poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: zbliżania się do nieznanych zwierząt; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności słuchania drugiej osoby; rozwijanie pamięci mechanicznej; wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu (artykulacją, dykcją, intonacją, oddechem podczas śpiewania). zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „G, g”.

POZNAJEMY KOSMOS – poznawanie nazw planet Układu Słonecznego, wzbogacenie wiadomości na temat przestrzeni kosmicznej; rozwijanie umiejętności układania i rozwiązywania zagadek, prawidłowego formułowania zdań; ćwiczenie wyrazistej mowy, doskonalenie narządów artykulacyjnych: warg i języka; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „W, w”.

ZIELONY OGRÓDEK W NASZEJ SALI – – założenie hodowli roślin w sali: wysiew nasion, sadzenie cebuli i cebulek kwiatowych; wzbogacenie wiadomości na temat warunków potrzebnych do rozwoju roślin; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; rozwijanie mięśni obręczy barkowej; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „P, p”.

 

 

WIERSZ
O DWÓCH KOTKACH

H. Bechlerowa

Czarny kotek wlazł na płotek,

Wąsikami ruszył.

Myje łapki i futerko.

Ogonek i uszy.

Przechodziła świnka z synkiem.

I podniosła ryjek:

- Popatrz, synku jak się pięknie

Czarny kotek myje.

Umył kotek swe futerko

I opuścił płotek.

Zaraz po nim na to miejsce

Wskoczył biały kotek.

Powracała świnka z synkiem:

- Widzisz, synku mały,

Długo mył się czarny kotek,

Aż zrobił się biały.

 

PIOSENKA

PODAJMY SOBIE RĘCE

Sł.: D. Gellner, muz.: K. Kwiatkowska

 

Chociaż świat dokoła, dziwny jest i wielki,

a my tacy mali, mali jak kropelki.

 

Ref: Podajmy sobie ręce,

w zabawie i w piosence,

w ogródku przed domem,

na łące znajomej.

Podajmy sobie ręce,

przez burzę i przez tęczę,

pod gwiazdą daleką,

nad rzeczką i rzeką.

 

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka,

kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka.

 

Ref: Podajmy sobie ręce...

 

Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry,

nieskończone drogi, zachmurzone chmury.

 

Ref: Podajmy sobie ręce...