Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na styczeń

I. POMÓŻMY PTAKOM I ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

- utrwalenie nazw ptaków i zwierząt leśnych, zachęcanie do dokarmiania ptaków zimą

- doskonalenie umiejętności tworzenia opowiadań na podstawie historyjek obrazkowych, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym  litery „N, n”

II.  KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU

- ćwiczenie sprawności grafomotorycznej – odwzorowywanie szlaczków i wzorów literopodobnych; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „B, b”

- rozróżnianie i nazywanie  podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

III. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

- wzmacnianie więzi uczuciowej z babciami i dziadkami, wdrażanie do okazywania im szacunku; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „W, w”

- ćwiczenie pamięci – nauka wierszy, piosenek i tańców – przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

IV. ZABAWY I SPORTY ZIMOWE – FERIE NA WESOŁO

- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, uświadamianie dzieciom, że ruch to zdrowie

- ćwiczenie słuchu fonematycznego – dzielenie wyrazów na głoski i sylaby, liczenie wyrazów w zdaniu

V. FERIE Z BAJKĄ

- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, zapamiętywanie kolejności wydarzeń i ich odtwarzanie- rozwijanie aktywności werbalnej dzieci

- rozwijanie inwencji muzycznej dzieci, ćwiczenie poczucia rytmu

 

Wiersz „Nowoczesny dziadek                          Piosenka „Kiedy babcia była mała”

K. Jurga                                                                     (sł. i muz. K. Bożek-Gowik)

 

Co się stało, wprost nie wierzę!                               Kiedy babcia była mała to sukienkę

Dziadek gra na komputerze!                                     i fartuszek krótki miała.

Małe nóżki, chude rączki

Zamiast siedzieć przy kominku                                 i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

on ogląda „Świat Muminków”.                         Ref. I co, i co, że babcia nam urosła, że lat ma

trochę więcej niż ja i brat i siostra.

I popija kawę z colą,                                                 i co, i co, to ważne, że mam babcię,

bo od filmów oczy bolą                                            że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

 

Myślę może się wybierze                                         A gdy dziadek był malutki,

gdzieś na koncert po spacerze                                 to nie nosił adidasów tylko butki.

Nie miał wąsów ani brody,

A on włączył dwa wzmacniacze                               no i nie chciał jeść marchewki tylko lody.

I przy rytmach disco skacze                             Ref. I co, i co, że dziadek urósł trochę, że lat ma

trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.

Powiem chyba wszystkim szczerze                          I co, i co to ważne, że mam dziadka,

w dawnych dziadków już nie wierzę!                      że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!