sowka

I. Polska – moja ojczyzna – kształtowanie tożsamości narodowej dzieci, stosowanie zwrotów: ,,Jestem Polakiem”, ,,Mieszkam w Polsce”, ,,Mówię po polsku”, ,,Moja stolica to Warszawa”, utrwalenie symboli narodowych – godło, flaga, hymn.

Więcej…

thumb_20180320_102525,,Wiosno, wiosno...” - 21 marca dzieci z grupy XI wzięły udział w obchodach ,,Pierwszego Dnia Wiosny’’.

Więcej…

SKRZYDLACI PRZYJACIELE – wzbogacenie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode); usystematyzowanie wiadomości na temat jajek – próby postawienia hipotez i pytań badawczych; gromadzenie skojarzeń na temat jajek (rodzaje jajek, co się z nich wykluwa); rozwijanie aktywności werbalnej i pomysłowości; zachęcenie do poznawania poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; nabywanie umiejętności wyciągania wniosków; rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „Ł, ł”.

Więcej…

thumb_20180312_09471612 marca po raz pierwszy obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Matematyki.

Więcej…

I. W KRAINIE MATEMATYKI

- nazywanie figur geometrycznych, łączenie figur geometrycznych z przedmiotami w ich kształcie,

- wypowiadanie się zdaniami złożonymi, konstruowanie wypowiedzi kilkuzdaniowych

- zapoznanie ze znakiem graficznym litery „Z, z”

Więcej…

thumb_20180215_09501819 lutego obchodziliśmy ,,Walentynki”.

Więcej…

thumb_20180219_09351519 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kota.

Więcej…