sowka

PRZYBĄDŻ DO NAS MIKOŁAJU – zapoznanie z historią Świętego Mikołaja; ćwiczenie wyrazistej mowy, doskonalenie narządów artykulacyjnych: warg i języka, kształtowanie umiejętności gospodarowania oddechem; kształtowanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej z uwzględnieniem cech charakterystycznych; przeliczanie w możliwie szerokim zakresie, tworzenie zbiorów ze względu na cechy jakościowe, doskonalenie umiejętności płynnego i estetycznego poruszania się; zapoznanie chętnych dzieci ze znakiem graficznym litery „Y, y”.

Więcej…

thumb_20171123_09303923 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Więcej…

JESIENNY LAS - zapoznanie dzieci z fauną i florą lasu, wdrażanie do poszanowania przyrody i właściwego zachowania się w lesie,  porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie i ustawianie w pary, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi  - zapoznanie ze znakiem graficznym litery „I, i”

Więcej…

thumb_DSC_530012 października dzieci z grupy XI spotkały się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Więcej…

thumb_DSC_5268Dnia 03.10.2017 r. nasza grupa wybrała się na wycieczkę po Białymstoku.

Więcej…

BIAŁYSTOK – NASZE MIASTO – poznawanie swojej miejscowości; nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc; poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem; budowanie wypowiedzi wielozdaniowych, przestrzeganie zasad kulturalnego słuchania i mówienia; sprawne i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.

Więcej…

thumb_DSC_5271_Copy29 września grupa XI Sówki w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu wybrała się na wycieczkę autokarową na Stadion Miejski w Białymstoku.

Więcej…