Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na maj

JESTEŚMY POLAKAMI I MIESZKAŃCAMI UNII EUROPEJSKIEJ – zdobywanie wiedzy na temat własnej narodowości, godła i flagi państwowej, znajomość polskiego hymnu. Rozróżnianie strony lewej i prawej, określanie kierunków i ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

WIOSNA W SADZIE I OGRODZIE - zapoznanie z rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, rozpoznawanie i nazywanie kwitnących drzew, krzewów i kwiatów.

MOJA RODZINA - dzielenie się informacjami na temat swojej rodziny, wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami, kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy: uważne słuchanie innych, cierpliwe czekanie na swoją kolej; ćwiczenie wyrazistej mowy, kształtowanie umiejętności gospodarowania oddechem, stosowanie pauz, modulacji głosu.

DZIEŃ DZIECKA - wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, dzielenie się swoimi przeżyciami, określanie swoich ulubionych zabaw i zajęć.

 

 

,,Moja rodzina”- wiersz

 

autor: B. Forma

 

Wspólne zabawy

 

wspólne spacery,

 

zimą na narty

 

- latem rowery.

 

Czas wolny zawsze

 

razem spędzamy,

 

bardzo się mocno

 

wszyscy kochamy.

 

„Dla Was”

(wyd. Akord – Śpiewające Brzdące)

 

I. Moja mam fajna jest

O tym ja najlepiej wiem

Gdy mi smutno jest i źle

Zawsze przy mnie blisko jest

 

Ref: Bo mama, bo mama najlepiej wszystko wie

Bo mama, bo mama tak bardzo kocha mnie

 

II. A mój tata to jest gość

Czasem mi zaśpiewa coś

Kiedy wolną chwilę ma

Chętnie ze mną w piłkę gra

 

Ref: Bo tata, bo tata najlepiej wszystko wie

Bo tata, bo tata tak bardzo kocha mnie