Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na kwiecień

Skrzydlaci przyjaciele - wzbogacenie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode); usystematyzowanie wiadomości na temat jajek – gromadzenie skojarzeń na temat jajek (rodzaje jajek, co się z nich wykluwa); rozwijanie aktywności werbalnej i pomysłowości; zachęcenie do poznawania poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; nabywanie umiejętności wyciągania wniosków.

Chcemy być zdrowi - zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia – wdrażanie do spożywania zdrowej żywności, uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, zwrócenie uwagi na znaczenie spacerów dla zdrowia; nabywanie umiejętności współdziałania w grupie oraz współdecydowania; rozwijanie twórczej wyobraźni ruchowej oraz wrażliwości muzycznej

Wszyscy dbamy o naszą planetę - poznanie sposobów dbania o środowisko; poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi; rozwijanie wrażliwości ekologicznej, zwrócenie uwagi na znaczenie lasu w życiu człowieka i zwierząt; rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz poczucia rytmu; nabywanie odporności emocjonalnej;

Książka mój przyjaciel - rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje; wzbogacenie i utrwalenie wiadomości na temat biblioteki, przestrzeganie zasad korzystania z książek; tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci; ćwiczenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

 

„Książka” –A.  Dziechciarczyk

W moim pokoju książek stoi wiele,

Bo książka jest także moim przyjacielem

Bardzo lubię czytać o krajach nieznanych,

Gdzie czeka przygód, świat zaczarowany.

Czasem egzotyczny i przerażający,

Dzikie zwierzęta i wulkany gorące.

….

Tam przecież wszystko może się wydarzyć,

Ja biorę w tym udział, o tym mogę marzyć.

 

"U lekarza" - piosenka

Słowa – Anna Kierkosz

Muzyka – Michał Witecki

 

1. Idę z mamą do lekarza, chociaż rzadko to się zdarza,

Ale czasem przez dnie parę, kaszel mam i mam katarek.

Ref.: A psik! A psik! Lekarstwa łyk,

lekarstwa łyk i by katar szybko znikł! (bis)

 

2. Już pan doktor zajrzał w gardło i ostukał i opukał,

I zapisał mi lekarstwo i tak szepnął mi do ucha

 

Ref.: A psik! A psik! Lekarstwa łyk,

lekarstwa łyk i zdrowy będzie smyk! (bis)