Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na marzec

ZAKŁADAMY ZIELONY OGRÓDEK - zakładanie w sali „zielonego ogródka”; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; ćwiczenia w liczeniu, utrwalenie liczebników głównych i porządkowych.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania, samodzielne wymienianie baterii; poznawanie różnych rodzajów energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej oraz ich źródeł, np.: siła wiatru, wody, słońce; ochrona przyrody - poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi; zdrowa żywność i zapobieganie chorobom.

SZUKAMY WIOSNY - obserwowanie środowiska przyrodniczego, zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną (topnienie śniegu, pojawiające się pierwsze kwiaty); doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; tworzenie zbiorów- porównywanie ich liczebności.

WIELKANOCNE ZWYCZAJE - zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi, wzbogacanie słownika dzieci.

 

WIERSZ „Pierwiosnek” W. Broniewski                   PIOSENKA  „Maszeruje wiosna”

Jeszcze w polu tyle śniegu,                                         Tam daleko, gdzie wysoka sosna

jeszcze strumyk lodem ścięty                                     maszeruje drogą mała wiosna

a pierwiosnek już na brzegu                                       ma spódniczkę mini, sznurowane butki

wyrósł śliczny, uśmiechnięty.                                    i jeden warkoczyk krótki.

Witaj! Witaj! Kwiatku mały                                        Ref. Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło

jasną główkę zwróć do słonka                                     lecą i świergocą głośno i wesoło.

już bociany przyleciały,                                                maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat,

w niebie słychać śpiew skowronka.                           gdy do góry wznosi zielenieje świat.

Stara wierzba nachyliła                                                Nosi wiosna dżinsową kurteczkę

miękkie bazie ponad kwiatkiem                                 na ramieniu małą torebeczką

- Gdzie jest wiosna? Powiedz miły,                            chętnie żuje gumę i robi balony

czyś nie widział jej przypadkiem?                               a z nich każdy jest zielony

Lecz on widać milczeć wolał.                                       Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas

O czym myślał? Któż to zgadnie.                                 każda trawka chce być już zielona

Spojrzał w niebo, spojrzał w pole,                              gdybyś zapomniała inną drogą poszła

szepnął cicho: - jak tu ładnie.                                      zima by została mroźna.