zuczek

JESTEŚMY POLAKAMI I MIESZKAŃCAMI UNII EUROPEJSKIEJ – zdobywanie wiedzy na temat własnej narodowości, godła i flagi państwowej, znajomość polskiego hymnu. Rozróżnianie strony lewej i prawej, określanie kierunków i ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

Więcej…

Skrzydlaci przyjaciele - wzbogacenie wiadomości na temat ptaków i ich zwyczajów (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode); usystematyzowanie wiadomości na temat jajek – gromadzenie skojarzeń na temat jajek (rodzaje jajek, co się z nich wykluwa); rozwijanie aktywności werbalnej i pomysłowości; zachęcenie do poznawania poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; nabywanie umiejętności wyciągania wniosków.

Więcej…

thumb_20180308_092333Nie mogąc doczekać się nadejścia wiosny, dzieci z grupy X postanowiły założyć w  sali zielony ogródek.

Więcej…

thumb_20180312_09522112 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Matematyki.

Więcej…

thumb_WP_20180215_10_02_44_Pro14 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy Walentynki.

Więcej…

thumb_20180209_0932059 lutego w naszym przedszkolu odbył się Bal Piżamowca.

Więcej…

ZAKŁADAMY ZIELONY OGRÓDEK - zakładanie w sali „zielonego ogródka”; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; ćwiczenia w liczeniu, utrwalenie liczebników głównych i porządkowych.

Więcej…