Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na kwiecień

1.BLOK TEMATYCZNY: WŚRÓD SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ:

„Ptaki naszych lasów”- zapoznanie z nazwami i wyglądem ptaków zamieszkujących nasze lasy, powracających wiosną z innych krajów, wzbogacenie wiadomości na temat ich życia w naturalnym  środowisku; ćwiczenia artykulacyjne - doskonalenie prawidłowej wymowy; konstruowanie gier - wykazywanie się pomysłowością, wspólne ustalanie reguł.

 

2.BLOK TEMATYCZNY: SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ :

,,Moje książki”- rozbudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przygód, przeżyć i radości; wdrażanie do nabywania odpowiednich nawyków korzystania z książek i szanowania ich. Zapoznanie dzieci zainteresowanych zapisem graficznym litery „Ż”, „ż”. Tworzenie książek o różnej tematyce, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej, rozplanowanie pracy na powierzchni kartki.

 

3.BLOK TEMATYCZNY: ZDROWIE NASZYM SKARBEM :

Poznawanie przyczyn chorób, sposobów ich zapobiegania oraz leczenia,  wyciąganie właściwych wniosków dotyczących ochrony zdrowia.

Zapoznanie dzieci zainteresowanych zapisem graficznym litery „H”, „h”.

Zabawy sensoryczne - uświadomienie dzieciom, w jakich sytuacjach wykorzystujemy narządy zmysłów, oraz  ich znaczenia w  funkcjonowaniu  człowieka.

 

4.BLOK TEMATYCZNY :ZIEMIA  -  MÓJ DOM:

Doskonalenie umiejętności segregowania śmieci do odpowiednich pojemników; kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze, wyrabianie szacunku do niego i racjonalne korzystanie z jego zasobów. Tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności.

 

 

 

„LICZENIE KWIATÓW” – wiersz

EWA MAŁGORZATA SKOREK

 

Nad zieloną łąkę lecą dwa motyle.

Oj, bardzo się cieszą, że tu kwiatów tyle.

Kolorowe kwiaty cztery zobaczyły.

Nabrały powietrza, do czterech liczyły: – 1,2,3,4

Ale pięknych kwiatów jest więcej na łące.

Liczyły do sześciu kwiatuszki pachnące: – 1,2,3,4,5,6

Poleciały dalej na skraj cudnej łąki.

A tu nowy dywan ścielą kwiatów pąki.

Radosne motyle buzie otworzyły.

Powietrze wciągnęły, do ośmiu liczyły: – 1,2,3,4,5,6,7,8

Teraz razem z dziećmi będą kwiaty liczyć.

Liczyć do dziesięciu. Będą wspólnie ćwiczyć: – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

PIOSENKA –„ Nasze uszy słyszą świat”

(sł. Dorota Gellner, muz. K. Kwiatkowska)

 

1.Każdy z nas ma dwoje oczu,
które widzą wszystko, widzą wszystko.
Błękit nieba, biały domek,
zieleń traw i listków, traw i listków.

Re: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew.
A nad stawem chóry żab,
nasze uszy słyszą świat!

2.Każdy z nas ma jeden nosek,
do wąchania kwiatków, do wąchania.
Czasem także do kichania, do kichania,
lecz na szczęście, rzadko do kichania.

Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew.
A nad stawem chmary żab,
nasze uszy słyszą świat.