Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na luty

1.Tydzień  „Zimowe potrzeby ptaków” - „Jak Bolek i Lolek pomagają ptakom" -opowiadanie dzieci na podstawie historyjki obrazkowej - kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi kilkuzdaniowej, logicznie powiązanej, dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy obrazkami. Poznanie zapisu graficznego głoski „g”, „G” – dzieci zaineresowane. „Gil i sikorka"- rysowanie kredkami pastelowymi , wypełnianie tła akwarelą-kształtowanie umiejętności planowania pracy na całej powierzchni kartki, dobieranie odpowiednich kolorów. "Lata ptaszek"- zabawa taneczna na podstawie piosenki-  przestrzeganie zasad zabawy, wspólny śpiew.

2. Tydzień „Nasze emocje i uczucia"- Chce mieć przyjaciela”- inscenizacja nauczycielki na podstawie tekstu D. Wawiłow - wyciąganie wniosków, próby oceniania zachowania bohaterów opowiadania, określenie cech przyjaciela. „Portrety" - zabawa dydaktyczna- rozpoznawanie i nazywanie przedstawionych emocji. Poznanie zapisu graficznego głoski „ w”, „W” – dzieci zainteresowane. „Układamy schody”- zabawa dydaktyczna – porządkowanie kolorowych pasków papieru od najkrótszego do najdłuższego i od najdłuższego do najkrótszego , porządkowanie cyfr w kolejności rosnącej i malejącej.

3. Tydzień „Koty małe i duże”- „Kotek"- zabawa metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz - rozwijanie aktywności umysłowej, usprawnienie psychomotoryki dzieci. ”Grymaśny kotek”- ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza B. Sudoł - ćwiczenie pamięci oraz wyrazistej mowy poprzez powtarzanie fragmentów wiersza. Poznanie zapisu graficznego głoski „p”, „P” – dzieci zainteresowane. „Kotek mały i duży”- lepienie z modeliny kotów- wyrabianie zręczności palców, koordynacji wzrokowo - dotykowej.

4. Tydzień „Kim będę, gdy dorosnę?” - „Kto tu pracuje?” - wycieczka po okolicy, odwiedzenie apteki, fryzjera, sklepu, księgarni - poznanie osób pracujących w najbliższym otoczeniu, wzbogacenie słownika dzieci o nazwy różnych zawodów. ."Kim jestem"-  kalambury - próba rozpoznania i nazwania zawodu naśladowanego przez dziecko. Poznanie zapisu graficznego głoski „z”, „Z” – dzieci zainteresowane. „Mój wymarzony zawód” – rysowanie pastelami suchymi - doskonalenie umiejętności rysowania postaci ludzkiej  z uwzględnieniem szczegółów. Malujemy ściany” – zabawa rytmiczno-ruchowa (wg M. Staniek przy muzyce A. Chaczaturiana Taniec z szablami z baletu Gajane)-rozwijanie poczucia rytmu i wyrażania muzyki ruchem.

Piosenka „Podajmy sobie ręce”

(autor:  D. Gellner)

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,

A my tacy mali, mali jak kropelki.

 

Ref: Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence,

W ogródku przed domem, na łące zielonej.

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze.

Pod gwiazda daleką, nad rzeczka i rzeką.

 

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka.

Kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka.

 

Ref: Podajmy sobie ręce...

 

Choć nas czasem  dzielą niepotrzebne góry.

Nieskończone drogi, zachmurzone chmury.

 

Ref: Podajmy sobie ręce...

 

Wiersz „Psie smutki”

(autor: Jan Brzechwa)

Na brzegu błękitnej rzeczki

Mieszkają małe smuteczki.

 

Ten pierwszy jest z tego powodu,

Że nie wolno wchodzić do ogrodu,

Drugi - że woda nie chce być sucha,

Trzeci - że mucha wleciała do ucha,

A jeszcze, że kot musi drapać,

Że kura nie daje się złapać,

Że nie można gryźć w nogę sąsiada

I że z nieba kiełbasa nie spada,

 

A ostatni smuteczek jest o to,

Że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą.

 

Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko

I już nie ma smuteczków nad rzeczką.