Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na kwiecień

WŚRÓD SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ - zapoznanie dzieci z nazwami i wyglądem ptaków zamieszkujących nasze lasy, wzbogacenie wiadomości na temat ich życia w naturalnym środowisku; uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi; rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych.

DBAMY O NASZE ZDROWIE stosowanie profilaktyki zdrowotnej: rozumienie konieczności jedzenia niezbędnych dla zdrowia potraw, dbałość o higienę i zapobieganie chorobom, ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; swobodne improwizowanie słowne i ruchowe krótkich utworów literackich; kształtowanie czynnej postawy w zakresie estetyki i kultury życia codziennego; tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności.

ZIEMIA - MÓJ DOM - obserwowanie zmian w przyrodzie; poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka (zatruwanie: wód, powietrza, gleby); uczestniczenie w zabawach badawczych z wykorzystaniem filtrów; pobudzanie dzieci do wysiłku umysłowego poprzez stawianie określonych zadań.

KSIĄŻKA PRAWDZIWYM PRZYJACIELEM - systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje, poznawanie nazwisk wybranych autorów książek; doszukiwanie się w utworach uniwersalnych wartości takich jak dobro, piękno, sprawiedliwość; tworzenie własnych stron książek; swobodne improwizowanie słowne i ruchowe utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci; tworzenie prac przestrzennych inspirowanych literaturą.

 

wiersz ,,Moje bajki”                                                    piosenka ,,Muzyka jest wszędzie”

Gdy wieczór nadchodzi,                                               I.    To jest taki dom zaklęty,
z książkami się witam.                                                        W którym grają instrumenty.
Siadam cichutko,                                                                Grają, grają wciąż od nowa,
a mama mi czyta.                                                                Jakby ktoś je zaczarował!
I czyta mi bajki                                                          Ref.: Chodźmy prędko, chodźmy tam,
o dzielnych rycerzach,                                                        Chodźmy prędko, raz i dwa,
smokach, czarownicach                                                      tam, gdzie koncert ciągle trwa!
i zaklętych wieżach.                                                     II.  Czary mary, czary mary,
O śpiącej królewnie                                                            grają skrzypce i gitary,
i o rybce złotej,                                                                   kran w łazience jest popsuty,
i o tym, jak młynarz                                                            kąpią z niego złote nuty.
przyjaźnił się z kotem.                                                Ref.: Chodźmy …….
Choć jestem przy mamie,                                           III.   Grają w domu fortepiany,
to mi się wydaje,                                                                 okna, ściany i dywany,
że widzę naprawdę                                                              grają flety i bębenki,
te postacie z bajek                                                              wszędzie kręcą się piosenki.

Ref.: Chodźmy…………….. Barbara Szelągowska sł. D. Gellner  muz. A. Pałac