Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na marzec

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Zapoznanie dzieci z zagrożeniami środowiska przyrodniczego wynikającymi z niszczycielskiej działalności ludzi, poznanie sposobów dbania o środowisko, wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione, przedstawienie ginących gatunków.

W KRANIE MATEMATYKI

Klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy, odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych, nadając im znaczenie, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

WIOSNA JUŻ TUŻ, TUŻ…

Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. topienie śniegu, pojawiające się pierwsze kwiaty itd.; poznawanie zwiastunów wiosny, omawianie życia ptaków, oglądanie kwiatów ogrodowych.

WIELKANOCNE ZWYCZAJE

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocy - zwyczajami 
i tradycjami wielkanocnymi, wzbogacanie słownika dzieci.

 

 

„Pajacyk”

(aut. M. Plata)
Hop – rączki w górę,
Hop – rączki w dół.
Co to za dziwny skaczący stwór?
Jest koło , kwadrat,
Prostokąt jest śliczny.
To nasz pajacyk geometryczny.
Głowa okrągła jest jak piłeczka,
A na tej głowie trójkątna czapeczka.
Kwadrat to brzuszek,
Oczy i nosek są krąglutkie jak groszek.
Nogi pajaca – prostokąciki,
Na nich z kwadratów małe buciki.
Figur przeróżnych ułóż kilka
I już jest pajacyk , co skacze jak piłka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dzieci i śmieci”

(sł. M Buczek,

na melodię piosenki „Jagódki”)

 

 

My jesteśmy dzieci, co nie lubią śmieci.
Kochamy przyrodę, las i czystą wodę.
Serca mamy dobre, oczy bystre mamy
I z ochotą Ziemię szybko wysprzątamy.

Refren:
A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
Idziemy zbierać śmieci, zbierać śmieci.
By były czyste parki, lasy, woda
By cieszyła ludzi pięknem swym przyroda.

Wy kochane dzieci, segregujcie śmieci
Kochajcie przyrodę, las i czystą wodę
Kochajcie zwierzęta, niech każdy pamięta,
Że w zatrutym świecie nie jest dobrze żyć.

Refren:
A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
Idziemy zbierać śmieci, zbierać śmieci.
Bo tyle dla tej Ziemi zrobić możemy.
By był piękny, czysty, zdrowy wspólny dom.