Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na luty

1.NA DALEKIM BIEGUNIE - usystematyzowanie wiedzy na temat innych obszarów klimatycznych (zwierzęta, ludzie i ich zajęcia), kształcenie logicznego myślenia podczas dzielenia się swoimi spostrzeżeniami; uczestniczenie w zabawach twórczych; doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dziecka, zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

 

2.KOTY MAŁE I DUŻE - poznanie różnych rodzajów kotów: dzikie, domowe; rozszerzanie słownictwa o ich nazwy; rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez rozpoznawanie głosów wybranych zwierząt; porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie i łączenie w pary; umiejętność naśladowania czynności poprzez ruch, gest, mimikę twarzy-zabawy z elementami pantomimy.

 

3.W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ - poznawanie świata oraz wybranych planet Układu Słonecznego; rozwijanie aktywności twórczej, gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem; zabawa w teatr  z wykorzystaniem rekwizytów: zabawy w teatr: nabywanie śmiałości w odgrywaniu określonych ról, naśladowaniu postaci, umiejętne posługiwanie się rekwizytami; śpiewanie piosenek językiem kosmitów.

 

4.ZAKŁADAMY ZIELONY OGRÓDEK - zakładanie w sali zielonego ogródka, poznawanie czynników potrzebnych do wzrostu roślin; samodzielne konstruowanie gier przez dzieci i wspólne ich rozgrywanie, wyszukiwanie niestandardowych rozwiązań; wdrażanie do dokładnego wypowiadania się poprzez poprawne stosowanie form czasu przeszłego i przyszłego, uważne słuchanie wypowiedzi kolegów.

 

 

,,My się chłodu nie boimy”– wiersz ,,Podróże małe i duże ”-  piosenka

 

My się chłodu nie boimy,                                        I.  W domu jest bezpiecznie i cieplutko,

podskoczymy, zatańczymy.                                         ale czasem nudzi się troszeczkę.

Dalej, dalej całą grupą                                                 Wtedy w dal wypływam marzeń łódką

łap za rączki, kręć się w kółko!                                   Albo z mamą ruszam na wycieczkę.

W kotka, w myszkę, przez boisko,                     Ref:  Podróże  małe i duże

przestraszymy złe wietrzysko.                                     przez morze czy przez kałuże.

Niech przed zimnem nikt nie tchórzy,                         Naprawdę, czy też w zabawie,

to wyrośnie zdrów i duży.                                            w podróży zawsze jest ciekawie.

słowa: autor  nieznany                                           II. Można podróżować samochodem

                                                                                    statkiem,  samolotem lub koleją.

                                                                                    Można w batyskafie zejść pod wodę,

                                                                                    patrzeć, jak się wieloryby śmieją.

                                                                                   Ref: Podróże  małe i duże…

                                                                                   muzyka i słowa Marek Majewski