Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na styczeń

POMAGAMY PTAKOM I ZWIERZETOM PRZETRWAĆ ZIMĘ - dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych zimowych warunkach, nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dostrzeganie zmian zachodzących w życiu zwierząt

KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU - budowanie wypowiedzi wielozdaniowych; swobodne improwizacje słowne i ruchowe znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci; samodzielne konstruowanie gier przez dzieci, wspólne ich rozgrywanie, nabywanie odporności emocjonalnej.

ŚWIĘTO NASZYCH DZIADKÓW - kształtowanie świadomości przynależności do rodziny, rozumienie powiązań między poszczególnymi członkami rodziny, próby tworzenia drzewa genealogicznego; wdrażanie do wypowiadania się całym zdaniem; doskonalenie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji; układanie dowolnych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.

SPORTY I ZABAWY ZIMOWE- FERIE NA WESOŁO - przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań; poznanie różnych dyscyplin sportów zimowych; kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, samodzielne układanie zagadek; doskonalenie umiejętności przedstawienia ruchem, mimiką i gestem prostych scenek i czynności, wydłużenie czasu skupienia uwagi.


WIERSZ DLA BABCI

W. Chotomska

Z okazji Święta Babci

Ja dzisiaj Babcię nauczę,

Jaka powinna być wnuczka

I jaki powinien być wnuczek.

Po pierwsze, proszę Babci -

Ja już od dawna uważam,

Że nic tak wnucząt nic zdobi,

Jak piękny uśmiech na twarzach.

Uśmiech jest dobry na co dzień,

A nie wyłącznie od święta,

Więc wnuczek ma się uśmiechać,

A wnuczka ma być uśmiechnięta.

 

PRZYTUL MNIE DZIADKU

sł. i muz. D. Jagiełło i K. Jagiełło

Dziadku, drogi dziadku

Przytul mocno mnie.

Już zgaszone światło,

A ja boję się.

Ref: Opowiedz bajeczkę,

jedną albo dwie

I pamiętaj zawsze,

że ja kocham Cię.

Księżyc już na niebie

Liczy gwiazdki swe.

Nie mogę dziś zasnąć,

Przytul mocno mnie.

Ref: Opowiedz bajeczkę…