Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na maj

Jesteśmy Polką i Polakiem - znajomość nazwy swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawanie symboli narodowych (godło, flaga, hymn), nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientowanie się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej

Wiosna w sadzie i ogrodzie- wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówienie płynnie i wyraźnie,

Wiosna na łące - dostrzeganie emocjonalnej  wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

Moja rodzina - odczuwanie i wyjaśnianie swojej  przynależności do rodziny, respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób, zwracanie uwagi na ich indywidualne potrzeby;

Dzieciaki z naszej paki - odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek, przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych osób i przestrzeganie tych wartości, nawiązywanie relacji rówieśniczych

 

Piosenka Moja wesoła rodzinka

autor nieznany 

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Ref: Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Ref:

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Ref:

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!

Ref:

Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Ref:

Wiersz – „Weźcie mnie za ręce

autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela

Z noskiem spłaszczonym na szybie,
z maleńką łezką w oku,
czekam w ciemność wpatrzony,
aż wyłonicie się z mroku.

Każde z Was jest połówką
jabłuszka rumianego,
gdy razem jesteście w domu,
to latem pachnie, dlatego.

W pośpiechu, wśród obowiązków,
tak często się mijamy.
Wieczorem czekam stęskniony
na powrót taty i mamy.

Mamo i Tato, weźcie mnie za ręce.
Kochajcie mnie mocno,
ja nie chcę niczego więcej.