Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na marzec

Zielono mi - prowadzenie hodowli wybranych roślin, dostrzeganie prostych związków przyczynowo - skutkowych podczas prowadzenia obserwacji

Kubusiowi przyjaciele natury - poznawanie rożnych rodzajów energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej oraz ich źródeł, np.: siła wiatru, wody, słońce; poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi

W poszukiwaniu wiosny - posługiwanie się podstawowymi terminami z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej odnoszącymi się do zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, podejmowanie prób wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie

Wielkanocne zwyczaje - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocy, wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach

 

Wiersz – Portret wiosny – D. Gellner

Oto wiosna na obrazku. 
Grzeje uszy 
w słońca blasku. 
Kwiat jej zakwitł 
na sukience, 
i na ręce. 
Szpak jej w bucie 
gniazdo uwił 
choć o gnieździe 
nic nie mówił. 
A na palcu 
siadł skowronek 
i wygląda 
jak pierścionek.

 

Piosenka -Maszeruje wiosna

Autor słów: Krystyna Bożek-Gowik

Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.

Refren:
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.