Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc luty

Ferie na wesoło - poznanie różnych dyscyplin sportów zimowych oraz sprzętu niezbędnego do ich uprawiania. Ćwiczenie wyrazistej mowy, doskonalenie narządów artykulacyjnych: warg i języka; nabywanie umiejętności wykonywania ruchów naprzemiennych.

Na dalekiej Północy – zapoznanie z warunkami życia ludzi tam zamieszkujących i ich zwyczajami, poznanie krajobrazu polarnego i zwierząt polarnych; wdrażanie do prawidłowego budowania zdań; nabywanie umiejętności korzystania z instrukcji; kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, nabywanie umiejętności współpracy z partnerem.

Listonosz - wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o określenia związane z działalnością poczty, wdrażanie do kulturalnego  zachowania się w miejscu publicznym; Kształcenie umiejętności ustalania faktów przyczynowo - skutkowych, nabywanie swobody w samorzutnym wyrażaniu swoich myśli i przeżyć. Utrwalenie znajomości własnego adresu zamieszkania.

Zwierzęta domowe – poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności słuchania drugiej osoby; rozwijanie pamięci mechanicznej; wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu (artykulacją, dykcją, intonacją, oddechem podczas śpiewania).

Poznajemy nasze emocje - rozpoznawanie i nazywanie emocji, uświadomienie prawa do wyrażenia wszelkich emocji, doskonalenie umiejętności przekazywania informacji w sposób niewerbalny (ruch, gest, mimika); odczytywanie i układanie rytmów, przekształcanie rytmów widzianych w rytmy słyszane i ruchowe.

 

"LIST" – wiersz   H. Szayerowa

 

List trafić ma do adresata,

Choćby on mieszkał na końcu świata...

Gdzieś na biegunie albo na wyspie,

Bo poczta listy doręcza wszystkie.

Lecz nie adresuj, pisząc do cioci:

 

"Kochana ciocia, Poczta Okocim",

 

Bo listonoszowi trzeba dopomóc.

Podaj ulicę i numer domu,

Imię, nazwisko kochanej cioci.

By pan listonosz

No, pomyśl sama,

Nad twoim listem głowy nie łamał.

 

 

POPATRZCIE NA JAMNICZKA - piosenka

Sł. D. Gellner             Muz. B. Kolago

Popatrzcie na jamniczka!

Wyturlał się z koszyczka,

Zaczaił się na babcię

i porwał babci kapcie.

Ref. :

A jak spał, a jak spał,

taką grzeczną minę miał.

Poszarpał chustkę w róże

i zrobił dwie kaluże,

i moja nową lalkę

zaciągnął pod wersalkę

Ref.:

A jak spał, a jak spał...

taką grzeczną minę miał.

A teraz gdzieś ucieka

i szczeka, szczeka, szczeka.

Łapiemy więc jamniczka,

niech wraca do koszyczka.

Ref.:

Bo jak spał, bo jak spał,

taką grzeczną minę miał.

Pod stołem jest koszyczek,

w koszyczku śpi jamniczek.

Jamniczek sobie śpi,

jak się zbudzi, będzie zły!