„Niezwykłe spotkanie”

thumb_20180427_101231W tym miesiącu gościliśmy Pana Wojtka poruszającego się na wózku inwalidzkim wraz z jego asystentem.

Celem spotkania było przybliżenie dzieciom tematyki o niepełnosprawności, a także kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, w tym postawy otwartości, szacunku i empatii. Przedszkolaki obejrzały film, z którego wyciągnęły wniosek, że każdy ma inne talenty, zdolności, ale wszyscy jesteśmy sobie nawzajem w życiu potrzebni. Różniąc się od siebie – wzajemnie „uzupełniamy się”.

Niecodzienną atrakcją było porozumiewanie się bez użycia słów w języku migowym, wyścigi na wózkach inwalidzkich oraz rozpoznawanie ilustracji i odczytywanie tekstów zakodowanych alfabetem Braille’a. Dzieci okazały duże zainteresowanie tematem, zadawały wiele pytań, aktywnie biorąc udział w spotkaniu.