Zajęcia otwarte z języka angielskiego -Natural First Steps®

thumb_20180215_120248W tym miesiącu w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte prowadzone nowoczesną, skuteczną naturalną metodą nauczania języków obcych - Natural First Steps®.

Rodzice mogli obserwować swoje pociechy podczas zajęć, których dynamika nie koncentruje się na uczeniu języka obcego, lecz na ciekawych dla dziecka czynnościach. Stosowanie tej metody sprawia, że dziecko uczy się języka szybko, nie zauważając uciążliwego zazwyczaj w tradycyjnych sposobach prowadzenia zajęć językowych, momentu zdobywania nowych sprawności. Nawiązuje do naturalnego w tym wieku sposobu nabywania umiejętności językowych - w czasie ruchu, zabawy i pracy. Dziecko równolegle z procesem poznawania języka ojczystego nabywa zdolność rozumienia i wypowiadania się w języku obcym.