Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na maj

I. Polska – moja ojczyzna – kształtowanie tożsamości narodowej dzieci, stosowanie zwrotów: ,,Jestem Polakiem”, ,,Mieszkam w Polsce”, ,,Mówię po polsku”, ,,Moja stolica to Warszawa”, utrwalenie symboli narodowych – godło, flaga, hymn

II. Wiosna w sadzie i ogrodzie – obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie – wycieczka do ogródków działkowych. Zapoznanie z pracami ogrodniczymi wykonywanymi wiosną w ogrodzie, próby rozpoznawania i nazywania  kwitnących kwiatów, drzew i krzewów.

III. Na wiejskim podwórku – poszerzenie wiedzy o wsi, zwierzętach żyjących w gospodarstwie wiejskim i produktach pochodzenia zwierzęcego. Posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym, porównywanie liczebności zbiorów, prawidłowe stosowanie znaków „”.

IV. Moja rodzina – kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy, budowania zdań rozwiniętych, wypowiedzi dzieci na temat pracy swoich rodziców, wspólnego spędzania wolnego czasu; rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią, układanie działań matematycznych z wykorzystaniem cyfr i znaków: „=, +, -„.

V. Spotkania na łące - utrwalenie wiadomości na temat owadów oraz ich wyglądu, dobieranie podpisów do obrazków, układanie nazw owadów z rozsypanki sylabowej, alfabetu ruchomego.

 

Wiersz: „Do czego służy tatuś”      W. Faber                      Piosenka: „Mama przyjaciółka”

Do czego służy tatuś? Na przykład do prania,                 Moja mama pracuje jak pszczółka
Kiedy za dużo pracy miewa w domu mama.                     Ale czasem idziemy na spacer

Do trzepania dywanów, jazdy odkurzaczem,                    bo wspaniała jest z niej przyjaciółka
do chodzenia z córeczką na lody, na spacer.                    Choć przeze mnie czasem cicho płacze

Do wbijania haczyków w twardy beton ściany,     Ref. W dzień majowy w lesie zbiorą się rusałki
wtedy, gdy nową szafkę lub obraz wieszamy.                i zatańczą dla mamusi leśny taniec.

Do strugania, gdy złamie się twardy ołówek,                 W dzień majowy znikną smutki i świat
do wkładania do mojej skarbonki złotówek.                  zrobi się malutki tylko dla mnie i tylko dla niej

Do wspinaczki, gdy sobie przed ekranem usiadł.             Już konwalie i fiołki kupione,
Do pomagania w lekcjach też miewam tatusia.                słodkie ciasto leży upieczone.

A kiedy się gazetą, jak tarcza zasłania,                               Mamo proszę uśmiechnij się teraz
przynoszę kolorowa książkę do czytania.                          i przepraszam, że zła byłam nieraz.

I razem wędrujemy do ostatniej strony.                 Ref. W dzień majowy w lesie …..itd.
Do tego służy tatuś dobrze oswojony