Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na luty

I.W KRAINIE WIECZNYCH LODÓW

- zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie;

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;

- przybliżenie dzieciom życia Eskimosów, poznanie zwierząt polarnych.

 

II.KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

- zachęcanie dzieci do dbania o czyste środowisko;

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu – zwracanie uwagi na prawidłowe budowanie zdań;

-  rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania

 

III. AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

- rozwijania nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa

- porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie i łączenie w pary

- kształtowanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych według instrukcji

 

 

Wiersz „Kto to”  Hanna Ożogowska                        Piosenka „Dziwne plamy”

Na podwórku, już od rana

dziwny gość zawitał.                                                       Ręce , ręce brudne mamy,

Nie rusza się, nic nie mówi                                            Same, same, dziwne plamy.

O nic się nie pyta.                                                            Woda, woda, woda spływa,

Twarz  okrągła, nos kartofel

Oczy dwa  węgielki.                                                          Zmywa, zmywa, zmywa

Szyi nie ma, nóg nie widać

A jak beczka wielki.                                                       Buzie, buzie brudne mamy,

Koszyk stary jak kapelusz                                             Same, same, dziwne plamy.

Ma na czubku głowy.                                                      Woda, woda, woda spływa,

Kto to taki,  czy już wiecie?

To bałwan śniegowy!                                                       Zmywa, zmywa, zmywa.

 

Nogi, nogi brudne mamy,

Same, same, dziwne plamy.

Woda, woda, woda spływa,

 

Zmywa, zmywa, zmywa.