zajaczek

thumb_DSCN157822 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka pod hasłem „Zdrowe przedszkolaki”.

Więcej…

thumb_20170929_095246Dnia 29.09.2017r. przedszkolaki, chcąc sportowo spędzić Dzień Piłki, wybrały się kolorowym korowodem na wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr.50 w Białymstoku.

Więcej…

MIESZKAM W BIAŁYMSTOKU – przypomnienie legendy o powstaniu naszego miasta – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania całym zdaniem;  poznanie zabytków miasta i wybranych obiektów (wycieczka do centrum miasta); zapoznanie ze znakiem graficznym litery „e” – małej, wielkiej, pisanej i drukowanej, ćwiczenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie głosek w wyrazie, liczenie wyrazów w zdaniu.

Więcej…

ŻEGNAMY WAKACJE – WITAMY PRZEDSZKOLE – swobodne wypowiedzi dzieci  na temat wakacji - wdrażanie do wypowiadania się całym zdaniem, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi w czasie przeszłym; doskonalenie umiejętności liczenia w różnym zakresie (według możliwości dziecka), rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

Więcej…