Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na luty

W KRAINIE BAŚNI - wdrażanie do wypowiadania się całym zdaniem i kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności przeliczania i skupiania uwagi na powtarzających się układach rytmicznych, nauka przekazywania informacji za pomocą gestów, nauka składania papieru według instrukcji, ćwiczenie pamięci mechanicznej, rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu.

NASZE EMOCJE – rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, uwrażliwianie na poszanowanie przyjaźni, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenie poczucia rytmu, reagowania na pauzę w muzyce.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - zwrócenie uwagi na bezpieczne zastosowanie urządzeń elektrycznych, kształtowanie umiejętności układania rymów, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie możliwości dzieci, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej podczas ruchowej inscenizacji do melodii.

CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE? – rozwijanie zainteresowań dzieci Układem Planetarnym; ćwiczenie pamięci, doskonalenie umiejętności prawidłowego oddychania, ćwiczenie dobierania odpowiednich kolorów, doskonalenie umiejętności wystukiwania rytmu

 

Wiersz: Ufouldek, autor nieznany

Czy ktoś widział ufoludki?
Czy kosmita jest malutki?
Czy się śmieje, figle płata
I na Ziemię UFO lata?

Czy na statku ma zwierzaka –
Kosmicznego psa lub ptaka?
Czy w kosmosie, tam gdzie żyje,
Musi zęby myć i szyję?
Czy czasami w kącie stoi,
Gdy niegrzeczny jest i broi?

Jak się z nami porozumie –
Czy w ogóle mówić umie?
O to wszystko go spytacie,
Gdy go kiedyś napotkacie.

 

Piosenka: Kraina Czarów , autor nieznany

Jest taka baśniowa kraina, gdzie żyją z bajek postacie.

Tam Czerwonego Kapturka lub Kota w butach spotkacie.

Tam bez bucika Kopciuszek po schodach pałacu biegnie,

a trójka przemiłych wróżek ratuje Śpiącą Królewnę.

W krainie tej każdy może, co tylko chce wyczarować.

Musi ją tylko odnaleźć i czarodziejskie znać słowa.

Dobrze być w takiej krainie, lecz dobrze też w naszym świecie

bawić się, uczyć i marzyć, zawsze, gdy tylko zechcecie.