Grupa IV - Wróbelki

wrobelki-2

Dzień Piłki

thumb_20170929_101046Podsumowaniem Tygodnia sportu w naszym przedszkolu był Dzień piłki, który odbył się 29 września.

Więcej…

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik

Moja rodzina – nazywanie członków rodziny, zawodów wykonywanych przez członków rodziny; rozwijanie mowy, poszerzanie słownictwa.

Więcej…

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na wrzesień

Przedszkole wita nas!-swobodne wypowiedzi dzieci na temat wakacji- wdrażanie do wypowiadania się całym zdaniem. Zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi w czasie przeszłym.

Więcej…