Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na maj

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle zwierząt dookoła – poznawanie wybranych zwierząt wiejskich, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego poprzez naśladowanie głosów zwierząt.

Spotkanie z książką – poznawanie różnego rodzaju książek (bajki, książki naukowe, fantastyczne), rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do poszanowania książek.

Na łące – obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie, poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek

Rodzinka na 102 – wzmacnianie więzi rodzinnych, wymienianie członków rodziny.

Dzień dziecka – stwarzanie sytuacji sprzyjającej poznawaniu aktywności poznawczej dziecka, dostarczenie radości ze wspólnych zabaw.

 

 

,,Moja rodzina”- wiersz  B. Forma 

Wspólne zabawy

wspólne spacery,

zimą na narty

- latem rowery.

Czas wolny zawsze

razem spędzamy,

bardzo się mocno

wszyscy kochamy.

 

„Co wy na to?” – piosenka

 

Gdy kiedyś będę duża wyruszę w świat.

Zamieszkam w skromnej chacie z zielonych traw.

I będę mleko pić z kokosa,

I będę biegać całkiem bosa.

 

Ref. Mamo, tato, co wy na to?

Mamo, tato, co wy na to? /2x

 

Gdy kiedyś będę duży jak mój tata,

W samolot sobie wsiądę, co pod niebo lata.

Nie powiem o tym nic nikomu.

I wrócę prędko znów do domu.

 

Ref. Mamo, tato, co wy na to?

Mamo, tato, co wy na to? /2x