Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na luty

,,Lubimy zimę” - rozwijanie umiejętności obserwowania i formułowania wniosków; klasyfikowanie przedmiotów według wielkości i koloru, utrwalenie podstawowych figur geometrycznych; rozwijanie umiejętności starannego zaginania i składania papieru; zapamiętywanie słów i melodii piosenki.

,,Domowi ulubieńcy” - rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania; kultywowanie tradycji walentynek, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych zabaw; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci, stosowanie pojęć tyle samo, mniej, więcej; utrwalenie techniki collage; wyrabianie poczucia rytmu.

,,Dzień i noc” - wzbogacenie słownictwa dzieci, zapoznanie z przedmiotami związanych
z dniem i z nocą; kontynuowanie  rytmu jedno- i dwu- elementowego rozpoczętego przez nauczyciela; doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, budzenie poczucia satysfakcji ze stworzenia pracy zespołowej; Kształcenie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci, kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem. 

,,Dawno, dawno temu”- rozwijanie umiejętności kończenia zdania z wykorzystaniem obrazka; rozwijanie umiejętności szeregowania (od najmniejszego do największego
i odwrotnie); rozwijanie sprawności manualnej, zwrócenie uwagi na utrzymywanie porządku podczas wykonywania pracy, tworzenie galerii prac; zapoznanie z wyglądem kołatki, próby grania podanego rytmu według instrukcji nauczyciela.

 

Wiersz:  autor: M. Barańska                      Piosenka:   autor – B. S. Kossuth

,,Trzy guziczki”                                              ,,Zima, zima, zima”

Zanim wyjdę na spacerek                                  Zima, zima zima, pada pada śnieg

To zapinam trzy guziki,                                     Jadę, jadę w świat sankami

Potem wiążę dwie sznurówki                            Sanki dzwonią dzwoneczkami

I zakładam rękawiczki.                                      Dzyń, dzyń, dzyń 3x

A gdy wracam ze spacerku,                               Jaka pyszna sanna - parska raźno koń

To zdejmuję rękawiczki                                     Śnieg rozbija kopytami

Odwiązuję dwie sznurówki                               Sanki dzwonią dzwoneczkami

i odpinam trzy guziczki.                                    Dzyń, dzyń, dzyń 3x

                                                                           Zasypane pola - w śniegu cały świat

                                                                            Biała droga hen przed nami
                                                                            Sanki dzwonią dzwoneczkami 
                                                                              Dzyń, dzyń, dzyń 3x