Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na kwiecień

SKRZYDLACI PRZYJACIELE - wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz przystosowania wybranych ptaków do środowiska.

JESTEŚMY PRZYJACIÓŁKI ZIEMI – poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka; poznanie sposobów dbania o środowisko; rozwijanie wrażliwości ekologiczne.

NASZE KSIĄŻKI – rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje; przestrzeganie zasad korzystania z książek; wypowiadanie się złożonymi zdaniami.

JESTEŚMY PATRIOTAMI – podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.

„KATECHIZM DZIECKA POLSKIEGO” – W. BEŁZA

Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

,,ZIEMIA ZIELONA WYSPA” – A. KACZMARCZYK

Nie warto mieszkać na Marsie,
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
Powtarzam to każdemu.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów
I wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
I z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
Niech z nieba uśmiecha się słońce,
Pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.