Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na czerwiec

Mam przyjaciela – jest trochę, inny niż ja”- spotkanie z Innym, rozmowy dzieci z gościem (pacynką Innego )- wyrażanie swoich opinii na temat problemu inności, rozumienie pojęć „tolerancja”, „empatia”; wypowiadanie się pełnymi zdaniami.

W krainie zmysłów”- tworzenie akompaniamentu do utworu „Marsz Radeckiego”- odkrywanie możliwości tworzenia instrumentów z otaczających przedmiotów, zapoznanie z formą utworu muzycznego.„ Letnie podchody”- zabawa tropiąca. Ćwiczenia uwagi i spostrzegawczości, wdrażanie i przestrzeganie reguł ustalonych w zabawie.

Lato płynie do nas”- „Leci..leci...” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza J. Porazińskiej – ćwiczenie przodu języka na zgłoskach bzem, bzom, bzym, bzum. „W piaskownicy” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności porządkowania wg wielkości rosnącej lub malejącej; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w dostępnym dzieciom zakresie.

Bezpieczne wakacje”- „Wakacyjne rady”- swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza Z. Beszczynskiej – zapoznanie z urokami i niebezpieczeństwami lata, utworzenie kodeksu bezpiecznego zachowania na wakacjach. „Moje wymarzone wakacje”- malowanie pastelami olejnymi- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości kompozycyjnej i kolorystycznej.

 

Piosenka „Lato płynie do nas

słowa: K. Zuchora
muzyka: K. Kwiatkowska

Raz, dwa, raz i dwa,
słońce idzie drogą,
z górki chmurki biegną dwie,

ref: Hop! Hop! - słychać w koło
Hop! Hop! - echo woła
Po jeziorze łódka mknie
lato płynie do nas
Raz, dwa, raz i dwa,
nadszedł czas zabawy,
pędzi, goni w polu wiatr
chce się z nami bawić

ref: Hop Hop....

Raz, dwa, raz i dwa
wiatr wesoło pląsa,
w górze, w chmurze, w ciszy pól
dzwoni śpiew skowronka.

 

Wiersz „Wakacyjne rady”

autorka:Wiera Badalska

 

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.