Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na czerwiec

Dzieci to my - nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją; poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras.

Muzyka jest wszędzie – zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych, wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

Żegnamy przedszkole – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, wyrażanie swoich myśli , potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi, przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny.

Nadszedł czas wakacji – wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, np. podczas wypoczynku letniego. 

„Żegnaj przedszkole”

1. Do przedszkola pierwszy raz przyszedłem z tatusiem.

Piękny to był  dla mnie czas zabaw, bajek, wzruszeń.

Dzisiaj mam już siedem lat i jestem już duży.

Znam literki c, b, a, umiem przyszyć guzik.

Ref: Czeka na nas szkoła, książki i ćwiczenia

Zabieramy dziś z przedszkola wesołe wspomnienia.

Żegnam Panią Elę i Panią Mariolę.

Maszeruję, głośno śpiewam, żegnaj nam przedszkole.

 

2. Znam piosenek chyba sto i wierszyków wiele.

W szkole przyda mi się to, z piosenką weselej.

Do przedszkola idę dziś z pięknymi kwiatami.

Muszę podarować je mojej drogiej Pani.

Ref:

Wiersz pt. Wakacyjne rady 

Głowa nie jest od parady 

i służyć ci musi dalej,

dbaj więc o nią i osłaniaj

kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda

chłodna, bystra, czysta,

tylko przy dorosłych

z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane,

gdy zobaczysz w borze,

Nie zrywaj! Nie zjadaj!

bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.

Jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz

nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso przyjemnie

ale ważna rada:

idąc na wycieczkę

dobre buty wkładaj!