Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na czerwiec

POZNAJEMY ZAWODY/NAPOJE I SŁODYCZE – poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; zachęcenie do kupowania zdrowych produktów (picie wody zamiast napojów, możliwość zastąpienia słodyczy zdrowymi produktami – świeże i suszone owoce i warzywa, chipsy owocowe i warzywne, orzechy); doskonalenie umiejętności liczenia i wymiany: jeden za jeden, dwa za jeden, pięć za jeden; kształtowanie ekonomicznego sposobu myślenia (planowanie wydatków, gospodarowanie pieniędzmi); wyrabianie umiejętności rozluźniania mięśni i szybkiego refleksu psychoruchowego.

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE – wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych; ćwiczenie wyrazistej mowy, doskonalenie narządów artykulacyjnych: warg i języka; rozwijanie zainteresowań czytelniczych; doskonalenie umiejętności samodzielnego konstruowania gier, przestrzeganie ustalonych zasad, nabywanie odporności emocjonalnej; rozwijanie twórczej wyobraźni ruchowej oraz wrażliwości muzycznej.

CZYM PODRÓŻUJEMY – poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; nabywanie umiejętności skupienia uwagi, logicznego myślenia i wyciągania wniosków; doskonalenie umiejętności wykonania pracy według instrukcji; rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania;

BEZPIECZNE WAKACJE – utrwalenie i wzbogacenie wiadomości na temat zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw i wędrówek, utrwalenie numerów telefonów alarmowych; ćwiczenie orientacji przestrzennej: określanie kierunków i położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby oraz w odniesieniu do innych obiektów; posługiwanie się znakami umownymi np. strzałkami; wdrażanie do zdrowej rywalizacji.

 

WIERSZ
WAKACYJNE RADY

Wiera Badalska

 

Głowa nie jest od parady

i służyć ci musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj,

kiedy słońce pali.

 

Płynie w rzece woda,

chłodna, bystra, czysta.

Tylko przy dorosłych

z kąpieli korzystaj.

 

Jagody nieznane

gdy zobaczysz w borze,

nie zrywaj! nie zjadaj!

bo zatruć się możesz.

 

Urządzamy grzybobranie.

Jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,

Nie wkładaj go do koszyka.

 

PIOSENKA

POCIĄG KRASNOLUDKÓW

Sł.: A. Sikorski

Muz.: A. Koszewski

 

Ze stacyjki "Siedmiu Smutków"

rusza pociąg krasnoludków.

Maszynista z kozią bródką

zagwizdał cichutko.

Wyruszając na wycieczkę

zaczynają w drodze sprzeczkę:

"Czy ma pociąg jechać z planem,

czy może w nieznane?"

 

Jeden prosi: "do Chorzowa",

drugi woła: "Huta Nowa",

trzeci chce wziąć kurs na Sopot,

to ci mieli kłopot!

Dwóch w pociągu łowi ryby,

ten na niby zbiera grzyby.

Gdy się jeden z drugim kłócił,

pociąg się wywrócił!