Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na czerwiec

Mieszkam na Podlasiu – wzbogacanie wiadomości na temat swego miejsca zamieszkania, słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie piosenek, przyśpiewek, obrzędów i tańców ludowych

-  ćwiczenie orientacji na kartce papieru – rysowanie wzorów zgodnie z poleceniem np. : 3 kratki w prawo, 4 do góry, 5 do dołu, 3 w lewo itd.

Komputer uczy i bawi – zapoznanie z podstawowymi częściami zestawu komputerowego, poznanie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z komputera,  przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z internetu;

- zabawy i gry dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, klasyfikowanie obrazków, porównywanie liczebności, utrwalenie cyfr.

Na wiejskim podwórku - ćwiczenia w czytaniu, dobieranie podpisów do obrazków, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, odczytywanie zdań

- ćwiczenia słownikowo-gramatyczne – tworzenie rodzin wyrazów np. koń, klacz, żrebię itd. , zwracanie uwagi na poprawne budowanie zdań.

- rozwiązywanie i układanie zadań matematycznych z tekstem, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, układanie działań matematycznych z cyfr i znaków: +, -, =.

Bezpieczne  wakacje – zapoznanie z urokami i niebezpieczeństwami lata,  utworzenie kodeksu bezpiecznego zachowania na wakacjach

– rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej, wyrażanie swoich emocji podczas zabawy

- ważenie przedmiotów za pomocą wagi szalkowej, porównywanie ciężaru, stosowanie określeń: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy

Piosenka pt. „Hej przedszkole ukochane”

I. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki,

a ty już kończysz swe siedem lat,

żegnasz przedszkole i sześciolatki

i zaraz ruszysz dalej w świat.

Ref. Hej przedszkole ukochane

co bez ciebie zrobię ja

może jednak tu zostanę

jeszcze rok lub dwa.

II. A kiedy czerwiec jak woda płynie,

na dworze lata nadchodzi dzień,

dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek,

przedszkole właśnie kończy się.

III. Rzec do widzenia trzeba na drogę,

bo po wakacjach nie wrócisz już.

Wspominaj często przedszkolne progi,

by miłych wspomnień nie krył kurz.

Wiersz pt. Wakacyjne rady

 

Głowa nie jest od parady

i służyć ci musi dalej,

dbaj więc o nią i osłaniaj

kiedy słońce pali.

 

Płynie w rzece woda

chłodna, bystra, czysta,

tylko przy dorosłych

z kąpieli korzystaj.

 

Jagody nieznane,

gdy zobaczysz w borze,

Nie zrywaj! Nie zjadaj!

bo zatruć się możesz.

 

Urządzamy grzybobranie.

Jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz

nie wkładaj go do koszyka.

 

Biegać boso przyjemnie

ale ważna rada:

idąc na wycieczkę

dobre buty wkładaj!