Archiwa

Filtr 
 • Święto Pluszowego Misia

  Wydarzenia - Grupa III - Żabki
  W listopadzie obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. ...
 • "Dzień sportowca"

  Wydarzenia - Grupa V - Mróweczki
  W listopadzie Mróweczki miały okazję spotkać się z trenerem SOCATOT. ...
 • "Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary”

  Wydarzenia - Grupa III - Żabki
  We środę  30 listopada w naszej grupie świętowaliśmy Andrzejki. Dawno temu wierzono, że noc andrzejkowa miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. ...
 • Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego

  Wydarzenia - Grupa IX - Zajączki
  4.11.2016r. dzieci z grupy IV odwiedziły Muzeum Przyrodnicze w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. ...
 • "Pola Nadziei"

  Wydarzenia - Grupa IX - Zajączki
  Nasze przedszkole włączyło się w akcję ,,Pola nadziei". ...
 • Teatrzyk Kamishibai w „Pszczółkach”

  Wydarzenia - Grupa II - Pszczółki
  Dnia 04.11.2016 dzieci z grupy „Pszczółki” odwiedziła pani Agatka – przedstawicielka ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostockiej, która poprowadziła zajęcia o tematyce teatralnej przy użyciu teatrzyku Kamishibai. ...
 • Jesienny konkurs

  Wydarzenia - Grupa II - Pszczółki
  W naszej grupie rozstrzygnięto rodzinny konkurs pt: „Jesienna kompozycja”. ...
 • Z wizytą w przedszkolnej biblotece

  Wydarzenia - Grupa I - Biedroneczki
  „Biedroneczki” wybrały się z wizytą do przedszkolnej biblioteki. ...
 • Miś - nasz najlepszy przyjaciel

  Wydarzenia - Grupa I - Biedroneczki
  Jak co roku 25 listopada wszystkie dzieci na całym świecie obchodzą święto misia – swojego najlepszego przyjaciela. ...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa VIII - Orzełki
  Mikołajki- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. ...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa VII - Jeżyki
  „List do Mikołaja” – zapoznanie się z pracą listonosza oraz instytucją jaką jest poczta; kształcenie umiejętności ustalania faktów przyczynowo-skutkowych, nabywanie swobody w samorzutnym wyrażaniu swoich myśli i przeżyć; utrwalenie zn...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa I - Biedroneczki
  Spotkanie z Mikołajem - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. ...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa XI - Sówki (w Klubie)
  MIKOŁAJKI – zapoznanie z historią Świętego Mikołaja; ćwiczenie wyrazistej mowy, doskonalenie narządów artykulacyjnych: warg i języka, kształtowanie umiejętności gospodarowania oddechem; kształtowanie umiejętności rysowania postaci ludzkie...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa IX - Zajączki
   „DBAJMY O ZDROWIE”-słuchanie opowiadania B. Szurowskiej- uświadomienie dzieciom wartości zdrowia, uwrażliwienie na potrzeby chorych.„Na sklepowej półce”- zabawy sensoryczne- rozpoznawanie produktów spożywczych za pomocą dotyku, badanie ...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa V - Mróweczki
  MIKOŁAJKI - wzbogacenie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja; rozwijanie umiejętności płynnego mówienia, stosowania prawidłowych form składniowych; rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Wprowadzenie litery „K, k”. ...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa VI - Wiewióreczki
  „Mikołajki w przedszkolu” –  poznanie historii Świętego Mikołaja oraz tradycji ludowych dotyczących Mikołajek, kultywowanie zwyczajów regionalnych, analiza słuchowa wyrazów, podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głoski w nagłosie i ...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa X - Żuczki (w Klubie)
  Czekamy na Mikołaja – Poznanie historii Mikołaja z Miry. Zapoznanie z nowa techniką plastyczną– płaskie origami. ...
 • Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień

  Wydarzenia - Grupa II - Pszczółki
  Zwierzęta zimą - wdrażanie do pomocy zwierzętom podczas zimy ...
 • Z wizytą w piekarni

  Wydarzenia - Grupa VI - Wiewióreczki
  Któż nie lubi pachnących bułeczek czy świeżego chleba?  ...
 • Wycieczka do Książnicy Podlaskiej

  Wydarzenia - Grupa I - Biedroneczki
  Pewnego październikowego dnia „Biedroneczki” wybrały się na pierwszą wycieczkę do biblioteki – filii Książnicy Podlaskiej. ...