Rada Rodziców

 

 

 

RADA RODZICÓW przy PS 64

w dniu 26 września 2017 roku ustaliła:


składka na Radę Rodziców w roku 2017/2018 wynosić będzie:

dla dzieci pozostających dalej w przedszkolu         – 180 zł

dla dzieci odchodzących w 2018 roku do szkoły   – 210 zł

Różnica pomiędzy tymi opłatami wynika z tego, iż dzieci odchodzące do szkoły otrzymają na koniec roku szkolnego upominek w postaci książki i zdjęć: grupowych i legitymacyjnych.

Składka na Radę Rodziców obejmuje:

1. Organizację teatrzyków, bali, audycji muzycznych, wyjazdu do Białostockiego Teatru Lalek.

2. Wydatki na imprezy integracyjne i plenerowe: dzień rodziny, dzień dziecka, bale karnawałowe, wigilię,
     jasełka, wycieczki.

3. Paczki choinkowe, prezent na Mikołajki, prezent z okazji Dnia Dziecka.

4. Prezent dla dzieci odchodzących do szkoły.

5. Cele statutowe przedszkola.

 

Kwoty (180 zł lub 210 zł) prosimy wpłacać do 30 X 2017r.

na konto Rady Rodziców:

Bank SMART 36 1870 1045 2078 1207 4912 0001

Istnieje dodatkowo możliwość wpłaty w/w kwot w dwóch ratach:
1 rata: wpłata do 30 X 2017
2 rata: wpłata do 30 XI 2017


Przy wpłacie na konto proszę koniecznie podać:
nazwisko, imię i dziecka oraz
grupę, do której uczęszcza
  z dopiskiem: składka na Radę Rodziców
.

 

Skład_Rady_Rodziców_2017-2018.doc 

Regulamin Rady Rodziców

 

 

Rada Rodziców