Rada Rodziców

 

 

 

RADA RODZICÓW przy PS 64

w dniu 20 września 2016 roku ustaliła:


składka na Radę Rodziców w roku 2016/2017 wynosić będzie:

dla dzieci pozostających dalej w przedszkolu         – 180 zł.

dla dzieci odchodzących w 2017 roku do szkoły   – 210 zł.

Różnica pomiędzy tymi opłatami wynika z tego, iż dzieci odchodzące do szkoły otrzymają na koniec roku szkolnego upominek w postaci książki i zdjęć: grupowych i legitymacyjnych.

Składka na Radę Rodziców obejmuje:

1. organizację teatrzyków, bali i audycji muzycznych w PS 64:

   - Jesienny Bal /z rodzicami/ oraz Teatrzyk „Kukła z wiejskiego podwórka”
       3 tury (18-19-20.X.2016.)
   - Audycja Muzyczna „Spacer po Warszawie” 2 tury (9.XI.2016.)
   - Teatrzyk „Pluszowa opowieść o przyjaźni” 2 tury (5.XII.2016.)
   - Teatrzyk „Bajkowa Szopka” oraz Teatrzyk „Kolędnicy” /z rodzicami/
     3 tury (14-15-16.XII.2016.)  
   - Bal Karnawałowy   2 tury (12.I.2017.)
   - Audycja muzyczna „Jak powstały instrumenty?” 2 tury (22.II.2017.)
   - Audycja muzyczna „Muzykalna gąsienica” 2 tury (21.III.2017.)
   - Teatrzyk „Bajka o kapryśnej księżniczce”   2 tury (5.VI.2017.)
   - Wyjazd do Teatru Lalek w Białymstoku (termin ustalony wkrótce)
   - Planetarium (termin ustalony wkrótce)

2. Wydatki na imprezy integracyjne i plenerowe: dzień rodziny, dzień dziecka, bale karnawałowe, wigilię,
     jasełka, wycieczki.

3. Paczki choinkowe, upominek na Mikołajki, upominek z okazji Dnia Dziecka.

4. Upominek dla dzieci odchodzących do szkoły,

5. Składkę w wysokości 55 zł na zabawki

 

Kwoty (180 zł lub 210 zł) prosimy wpłacać do 30.X.2016r.

na konto Rady Rodziców:

Bank SMART 36 1870 1045 2078 1207 4912 0001

Istnieje dodatkowo możliwość wpłaty w/w kwot w dwóch ratach:
1 rata: wpłata do 30.X.2016.
2 rata: wpłata do 30.XI.2016.


przy wpłacie na konto proszę koniecznie podać:
nazwisko, imię i grupę dziecka
oraz za co wnoszona jest opłata (np. składka na Radę Rodziców)


 

Skład_Rady_Rodziców_2017-2018.doc 

Regulamin Rady Rodziców

 

 

Rada Rodziców