Ogłoszenie o przetargu

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn.: "ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH"
sygn.: ZP-1/PS64/18

termin złożenia ofert: 30.05.2018 r. godz.: 12:29
 

załączniki:
4. SIWZ - ZP-1_PS64_18.pdf
4a. Formularz ofertowy - ZP-1_PS64_18.docx
4a. Zestawienie ilosciowe do formularza ofertowego - ZP-1_PS64_18.xlsx
4b. Oswiadczenie - ZP-1_PS64_18.docx
4c. Istotne postanowienia umowy - ZP-1_PS64_18.pdf
4d. Oswiadczenie o wycofaniu oferty - ZP-1_PS64_18.docx
 
Ogłoszenie o zamówieniu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3415bcbd-4aba-40d9-bf8b-0bf00e71fc68
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1b76c848-04a9-4be3-b259-fbe81b2632c3
załączniki:
6._ZMIANY_SIWZ_-_ZP-1_PS64_18.pdf
  
ZMIANA II SIWZ:
8. ZMIANA II SIWZ - ZP-1_PS64_18.pdf
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
11._INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_-_ZP-1_PS64_18.docx.pdf
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTÓW
17._Publ._Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_-_ZP-1_PS64_18.pdf
 
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI, sygn.: ZP-2/PS64/18