Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawę artykułów spożywczych"


termin składania ofert: 18.08.2017, godz.: 13:29


 

 

załączniki:

4. SIWZ - ZP-1_PS64_17.pdf

4.1 Formularz ofertowy - ZP-1_PS64_17.docx

4.1 Zestawienie ilosciowe do formularza ofertowego - ZP-1_PS64_17.xlsx

4.2. Oswiadczenie - ZP-1_PS64_17.docx

4.3 Istotne postanowienia umowy - ZP-1_PS64_17.docx

4.4 Oswiadczenie o wycofaniu oferty - ZP-1_PS64_17.docx

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi:

1) Odpowiedz_na_przeslane_pytanie_-_ZP-1_PS64_17.pdf

2) uzupelnienie_zestawienia_ilosciowego_do_formularza_ofertowego_-_ZP-1_PS64_17.pdf


 


 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE


otwarcie ofert:

INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_-_ZP-1-PS64-17.pdf

 

informacje dot. wyboru oferentów:

Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_-_ZP-1_PS64_17.pdf

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: