Opłata za przedszkole

 

UWAGA RODZICE!

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 64 p.n. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku informuje zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2016, iż od dnia 1.02.2017 r. wzrasta stawka żywieniowa i będzie wynosiła 4,50 zł (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

 

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 64 p.n. „Akademia Jasia i Małgosi” informuje, iż od dnia 1.12.2016 r. zmianie ulega sposób wnoszenia opłat za usługi przedszkolne (Zarządzenie 12/2016 Dyrektora PS 64 z 18.11.2016 r.) Płatności za przedszkole można dokonywać wyłącznie poprzez wpłatę na konta bankowe przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą z przedszkolem umową.

Należy pamiętać, że opłatę wnosimy na odrębne rachunki bankowe zgodnie z
informacją
o wysokości opłat za dany miesiąc zamieszczoną na stronie internetowej iPrzedszkola
w zakładce należności (szczegóły) lub informacją uzyskaną od intendenta.

 


Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę stałą, odsetki, nadgodziny:

 

90 1240 2890 1111 0010 3570 8862(Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)

 

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie, odsetki:

 

49 1240 2890 1111 0010 3570 8921(Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)