Aktualności

 • Ogłoszenia

  Uwaga Rodzice!

  Zasady dokonywania odpisów za żywienie są następujące:

  Ø   zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności,

  Ø   w przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka zwrot nie zostanie dokonany,

  Ø   dopuszcza się dokonanie zwrotu od pierwszego dnia nieobecności w przypadku zgłoszenia tej nieobecności w dniu poprzedzającym,

  Ø   należna kwota zwrotu stanowi iloczyn ceny posiłków i liczby dni nieobecności dziecka.

        Zgłoszenia dokonywać należy osobiście zapisując nieobecność dziecka w zeszycie lub telefonicznie (w przypadku telefonicznego zgłoszenia proszę pytać kto przyjął zgłoszenie).

  • opłatę stałą należy wpłacać na konto: 90 1240 2890 1111 0010 3570 8862 (Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)
  • opłatę za żywienie należy wpłacać na konto : 49 1240 2890 1111 0010 3570 8921 (Bank Pekao SA II Oddz. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 42)
  • opłata za zabawki na konto Rady Rodziców nr : 78 1020 1332 0000 1702 0750 5375